La teva solució

Hola!

Per conèixer la teva solució informàtica selecciona l’opció que millor et descriu.

Ets una empresa:
Industrial
Comercial
Transports
Càrnia
Fleca, pastisseria
Petit comerç
Serveis
Industrial
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Comercial
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Transports
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Càrnia
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Fleca, pastisseria
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Automatitzar cobraments
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Petit comerç
Necessites
Controlar finances
Automatitzar cobraments
Nous equips informàtics
Serveis
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICgest

GESTIÓ COMERCIAL UNIFICADA

Permet controlar i visualitzar totes les accions vinculades a la tasca comercial de la teva empresa: gestió de comandes de clients i proveïdors, factures, compres, estocs, etc.

Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICbread

GESTIÓ DE FLEQUES, PASTISSERIES I OBRADORS

Permet una gestió òptima del procés administratiu. Inclou control de vendes, d’estocs, de comandes i de traçabilitat entre d’altres. És intuïtiu, molt àgil d’utilitzar i fàcilment configurable.

Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICmeat

GESTIÓ D'EMPRESES CÀRNIES

Facilita un control exacte i rigorós d'animals, certificats de sanitat, control d’envasat i paletització, etiquetat, traçabilitat del producte i de tot allò relatiu a la manipulació de productes elaborats.

Gestionar el personal
SOLUCIÓ

ICpers

GESTIÓ INTEGRAL DEL PERSONAL

Facilita el control i seguiment les entrades i sortides, torns de treball, calendaris, altes, baixes, historial de contractes, etc.

Controlar producció
SOLUCIÓ

ICprod

PRODUCCIÓ SOTA CONTROL

Permet controlar els costos dels articles que fabrica la teva empresa mitjançant escandalls. Facilita el càlcul de les necessitats de matèria primera.

Controlar finances
SOLUCIÓ

ICcomp

FINANCES EN ORDRE

Proporciona als departaments de finances i comptabilitat de la teva empresa els informes financers i l’anàlisi comptable, generant els informes pertinents sense complicacions.

Automatitzar cobraments
SOLUCIÓ

ICtpv

PROCÉS DE VENDA OPTIMITZAT

Facilita el moment de la venda en establiments, estalviant recursos i temps a la persona que realitza la gestió. S’enllaça amb el programa de gestió comercial i evita l’entrada de dades per duplicat.

Controlar ordres de treball
SOLUCIÓ

ICotr

ORDRES DE TREBALL

Facilita la facturació de cada feina assignada a un client. Permet portar un seguiment exhaustiu de les tasques realitzades, les hores que hi ha dedicat cada treballador, el material utilitzat, els desplaçaments i les despeses vinculades.

Controlar maquinària
SOLUCIÓ

ICmaq

CONTROL DEL MANTENIMENT I REVISIONS DE MÀQUINES

Idoni per indústries equipades amb maquinària complexa que requereix portar un control exhaustiu i unes revisions periòdiques planificades que assegurin el seu òptim funcionament.

Gestionar magatzem
SOLUCIÓ

IClogis

OPERACIONS AUTOMATITZADES PER A EMPRESES LOGÍSTIQUES I DE TRANSPORTS

Permet conèixer i gestionar les fases i costos de producció, l’entrega dels productes i tenir un control total de la traçabilitat i de les entregues.

Servidors, seguretat, xarxes
SOLUCIÓ

Servidors, seguretat, xarxes

HARDWARE I SISTEMES

Proporcionem servidors ampliables segons el nombre d’usuaris i programes que necessita el teu negoci. Ens ocupem de la instal·lació, monitoratge i manteniment de la infraestructura de xarxa local. Garantim la seguretat de la xarxa i la seguretat perimetral dels servidors.

Nous equips informàtics
SOLUCIÓ

Nous equips informàtics

HARDWARE I SISTEMES

Subministrem, configurem i realitzem el manteniment de maquinària informàtica de les millors marques.

  Ooops!

  Hi ha hagut un error en l’enviament, espera un moment i torna-ho a intentar.
  Gràcies!

  La teva sol·licitud s'ha enviat correctament. Ens posarem amb contacte amb tu al més aviat possible.

  La gran importància de les còpies de seguretat

  Davant d’aquesta situació, el primer que fem des de l’equip de tècnics de sistemes d’Inducontrol és revistar el NAS, que està connectat al servidor, i en la majoria de casos la sorpresa és que també està infectat. Si el client té discs USB –dels que cal connectar i desconnectar cada dia– també els comprovem,  però en general ens trobem que fa temps que ningú de l’empresa ha pensat en canviar-los. Si hi ha còpies externes i no estan infectades, hi ha la possibilitat que puguem recuperar-les, una vegada feta la neteja de tot el servidor. Però la recuperació no sempre és possible i en ocasions cal plantejar-se negociar el rescat, encara que això no garanteix la recuperació de les dades.

   

  En resum: les males còpies de seguretat ocasionen problemes majúsculs. Tota la informació que conté el servidor relativa a la comptabilitat, la producció, els albarans, les factures, els arxius dels diferents departaments, els correus electrònics, els projectes, etc. es pot perdre si no està ben protegida. Quedar sense servidor suposa no poder treballar (per comprovar-ho només cal apagar-lo) i per això és vital reforçar la seguretat.

   

  És indiferent si l’empresa té dos o bé tres-cents treballadors, si té dos ordinadors o en té vuitanta. Totes les empreses, independentment del seu volum, estan subjectes al risc de patir un ciberatac o tenir una fallada catastròfica i per aquest motiu, cal que prenguin mesures.

  – Revisar les polítiques de les còpies de seguretat.

   

  – Invertir en sistemes segurs i tenir present que quan més estalvi hi ha en aquest àmbit més costosa és la recuperació en cas de desastre.

   

  – Tenir les còpies de seguretat en formats diferents.

   

  – Disposar sempre d’una copia externa.

   

  – Revisar les polítiques de seguretat del Firewall.

   

  – No obrir mai correus desconeguts o sospitosos.

   

  – Tenir els antivirus al dia!

   

  – Tenir sempre els sistemes operatius actualitzats i descartar els que s’han retirat del mercat i/o no tenen cap tipus d’actualització de seguretat.

   

  – Revisar contrasenyes i canviar-les regularment.

   

  – Fer una auditoria regularment que comprovi els sistemes. A Inducontrol podem oferir aquest servei.

  Si, malgrat haver pres totes les mesures pertinents, els ciberdelinqüents aconsegueixen entrar, l’empresa haurà fet prèviament tot el possible per evitar-ho. No implementar aquetes mesures és posar en risc constant totes les dades que la companyia custodia.