CASHGUARD

CashGuard l’equip de Gestió d’efectiu més innovador, més fiable i més utilitzat en els comerços minoristes forma part de les solucions que INDUCONTROL proposa als seus clients.

Totalment integrat en el programa de Gestió Comercial, l’equip proporciona seguretat, confiança i un millor servei d’atenció als clients, en aquells comerços que no han dubtat a integrar e CASHGUARD als seus negocis.

Si volen més informació,a l’apartat de solucions trobaran una descripció més complerta de l’equip i del seu funcionament.