Noves Funcions a la Gestió Documental

Ampliació de funcionalitats als programes de GESTIÓ i COMPATBILITAT.

Fins ara els Clients que disposen d'aquest mòdul -Gestió Documental - tenen la possibilitat d'incloure documents o arxius associats als fitxers de Clients, Proveïdors, Articles, Representats i Pla Comptable.

Apartir d'ara el Mòdul de Gestió Documental s'exten als següents llocs :

 • GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS   
  Possibilitat a la capçalera del Pressupost, d’incloure documents. Pot servir, per exemple, per arxivar el pressupost acceptat pel client o bé per afegir documents que fan referencia a aquest, com planells, mostres, tarifes,.. 
 • COMANDES DE CLIENTS   
  Igual que en el cas anterior, hi ha la possibilitat d’afegir documents, per exemple la comanda signada que envia el client.
 • ALBARANS   
  També s'ha incorporat la nova funcionalitat. Possibilitat d'adjuntar albarans signats pels clients amb un codi de barres que permet el seu escaneig posterior i la incorporació automàtica a la fitxa del client, sense cap més procés manual.
   
 • COMANDES A PROVEÏDORS  
  Permet adjuntar documents que fan referència a les comandes de proveïdors per exemple, garanties addicionals, acords comercials especials, contractes, rèntings,.... 
 • ASSENTAMENTS COMPTABLES 
  A partir d’ara, hi ha la possibilitat d’adjuntar a cada assentament un document, de manera que al comptabilitzar per exemple una factura de compres, permet incloure la factura del proveïdor, o qualsevol altre document que faci referència a l'assentament.

Per més informació sobre la Gestió Documental accediu al següent link