La teva solució

Hola!

Per conèixer la teva solució informàtica selecciona l’opció que millor et descriu.

Ets una empresa:
Industrial
Comercial
Transports
Càrnia
Fleca, pastisseria
Petit comerç
Serveis
Industrial
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Comercial
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Transports
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Càrnia
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Fleca, pastisseria
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Automatitzar cobraments
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Petit comerç
Necessites
Controlar finances
Automatitzar cobraments
Nous equips informàtics
Serveis
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICgest

GESTIÓ COMERCIAL UNIFICADA

Permet controlar i visualitzar totes les accions vinculades a la tasca comercial de la teva empresa: gestió de comandes de clients i proveïdors, factures, compres, estocs, etc.

Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICbread

GESTIÓ DE FLEQUES, PASTISSERIES I OBRADORS

Permet una gestió òptima del procés administratiu. Inclou control de vendes, d’estocs, de comandes i de traçabilitat entre d’altres. És intuïtiu, molt àgil d’utilitzar i fàcilment configurable.

Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICmeat

GESTIÓ D'EMPRESES CÀRNIES

Facilita un control exacte i rigorós d'animals, certificats de sanitat, control d’envasat i paletització, etiquetat, traçabilitat del producte i de tot allò relatiu a la manipulació de productes elaborats.

Gestionar el personal
SOLUCIÓ

ICpers

GESTIÓ INTEGRAL DEL PERSONAL

Facilita el control i seguiment les entrades i sortides, torns de treball, calendaris, altes, baixes, historial de contractes, etc.

Controlar producció
SOLUCIÓ

ICprod

PRODUCCIÓ SOTA CONTROL

Permet controlar els costos dels articles que fabrica la teva empresa mitjançant escandalls. Facilita el càlcul de les necessitats de matèria primera.

Controlar finances
SOLUCIÓ

ICcomp

FINANCES EN ORDRE

Proporciona als departaments de finances i comptabilitat de la teva empresa els informes financers i l’anàlisi comptable, generant els informes pertinents sense complicacions.

Automatitzar cobraments
SOLUCIÓ

ICtpv

PROCÉS DE VENDA OPTIMITZAT

Facilita el moment de la venda en establiments, estalviant recursos i temps a la persona que realitza la gestió. S’enllaça amb el programa de gestió comercial i evita l’entrada de dades per duplicat.

Controlar ordres de treball
SOLUCIÓ

ICotr

ORDRES DE TREBALL

Facilita la facturació de cada feina assignada a un client. Permet portar un seguiment exhaustiu de les tasques realitzades, les hores que hi ha dedicat cada treballador, el material utilitzat, els desplaçaments i les despeses vinculades.

Controlar maquinària
SOLUCIÓ

ICmaq

CONTROL DEL MANTENIMENT I REVISIONS DE MÀQUINES

Idoni per indústries equipades amb maquinària complexa que requereix portar un control exhaustiu i unes revisions periòdiques planificades que assegurin el seu òptim funcionament.

Gestionar magatzem
SOLUCIÓ

IClogis

OPERACIONS AUTOMATITZADES PER A EMPRESES LOGÍSTIQUES I DE TRANSPORTS

Permet conèixer i gestionar les fases i costos de producció, l’entrega dels productes i tenir un control total de la traçabilitat i de les entregues.

Servidors, seguretat, xarxes
SOLUCIÓ

Servidors, seguretat, xarxes

HARDWARE I SISTEMES

Proporcionem servidors ampliables segons el nombre d’usuaris i programes que necessita el teu negoci. Ens ocupem de la instal·lació, monitoratge i manteniment de la infraestructura de xarxa local. Garantim la seguretat de la xarxa i la seguretat perimetral dels servidors.

Nous equips informàtics
SOLUCIÓ

Nous equips informàtics

HARDWARE I SISTEMES

Subministrem, configurem i realitzem el manteniment de maquinària informàtica de les millors marques.

  Ooops!

  Hi ha hagut un error en l’enviament, espera un moment i torna-ho a intentar.
  Gràcies!

  La teva sol·licitud s'ha enviat correctament. Ens posarem amb contacte amb tu al més aviat possible.

  Com funciona el ransomware i per què la teva empresa pot patir atacs

  És vital que sàpigues com funciona aquest programari i que coneguis les claus per defensar la teva empresa d’un possible atac.

   

  QUÈ ÉS I COM FUNCIONA EL RANSOMWARE?

   

  El programari de segrest, en informàtica, és un tipus de malware o codi maliciós que impedeix l’ús dels equips o sistemes que infecta. El ciberdelinqüent aconsegueix el control de l’equip o el sistema infectat i el “segresta” de diverses maneres, encriptant la informació, bloquejant la pantalla, etc. L’usuari és víctima d’una extorsió i se li demana un rescat econòmic a canvi de recuperar el funcionament normal del dispositiu o sistema.

  QUÈ CAL FER SI EL SISTEMA DE LA TEVA EMPRESA S’INFECTA?

   

  Cal tenir en compte que la desinfecció no és fàcil, i sovint resulta impossible, ja que generalment es tracta de solucions imperfectes amb les quals s’obtenen resultats molt discrets.

  – És molt important no pagar el rescat que sol·liciten els atacants, ja que no hi ha garanties que ens tornin el funcionament normal de l’equip.

  – Una vegada l’equip o els equips estan infectats, el més eficaç és formatar-los i restaurar-ne la còpia de seguretat.

  – Si l’empresa no té còpies de seguretat, podeu provar l’eina de No More Ransom per ajudar-vos a desbloquejar els fitxers de forma gratuïta. No More Ransom és una iniciativa sense ànim de lucre que té com a objectiu ajudar els afectats pel ransomware a recuperar la informació.
  – Cal informar a les autoritats per deixar constància de l’atac. Com a empresa espanyola, des de INCIBE us poden ajudar de forma gratuïta i confidencial trucant al 017.

  COM PROTEGIR LA TEVA EMPRESA D’UN ATAC DE PROGRAMARI DE SEGREST?

   

  Per evitar possibles atacs és recomanable aplicar una sèrie de mesures que s’han de considerar com un bon punt de partida per protegir la informació empresarial:

  – Mantenir els equips, els sistemes i les aplicacions actualitzats i amb els “parches” de seguretat al dia.

  – Instal·lar sistemes anticodi maliciós als equips i assegurar-se que diàriament s’actualitzen les firmes de detecció de codi maliciós.

  – Utilitzar solucions contra el correu brossa al correu electrònic.

  – Efectuar còpies de seguretat dels equips i els sistemes.

  – Formar i conscienciar el personal sobre les bones pràctiques de seguretat informàtica i els usos permesos de sistemes, equips i aplicacions:

  – No obrir adjunts de remitents desconeguts o, encara que siguin coneguts, si aquests envien adjunts no esperats, no s’han d’obrir fins que puguem verificar que aquesta persona realment ha enviat el missatge.

  – Abans de fer clic en un enllaç d’un missatge electrònic, cal passar el ratolí per sobre o fer clic al boto dret del ratolí per veure quin enllaç és i on porta. En cas que hi hagi alguna sospita i necessitem anar al lloc legítim, escriure directament l’adreça URL al navegador o a un cercador.

  – Tenir especial cura al navegar per webs que no conegudes.

   

  Des d’Inducontrol recomanem adoptar totes les mesures de prevenció citades anteriorment per evitar al màxim possibles cibersegrestos. El nostre equip de tècnics pot ajudar a implementar-les, però és essencial que des de l’empresa hi hagi una bona conscienciació en la importància d’aquest tema. Els nostres experts poden restablir còpies de seguretat i portar a terme la millor desinfecció possible, però cal recordar que la millor opció és una bona prevenció.